Misbrugs/vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsen har fokus på området og anbefaler:

– Sovemedicin bør kun bruges 1-2 uger

– Beroligende medicin kun i 4 uger

Årsagen er, at virkningen aftager efter kort tids brug. Herefter er der kun bivirkningerne tilbage: fx svimmelhed, døsighed, konfusion, faldtendens, hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Medicinen er vanedannende. Kroppen bliver afhængig af den og man får trang til stoffet. Efter relativt kort tids forbrug vil et brat ophør med medicinen give abstinenser (uro, angst, søvnløshed mm.)

Receptfornyelse på sovemedicin, beroligende medicin og ADHD-medicin kan kun ske ved personligt fremmøde i klinikken.

Her kan fremtidigt behov drøftes og evt. langsom aftrapning planlægges. Andre læger eller lægevagten fornyer ikke disse recepter, så hold øje med lukkedage i klinikken.