Registrering

Når du ankommer til klinikken skal Sygesikringsbeviset registreres ved at scanne kort el. app. på telefonen ved kortlæseren ved skranken.
Det har 2 funktioner:

1. Det bliver registreret i vores EDB system at du er ankommet. Så kan vi se du er klar til at blive kaldt ind.

2. Når kortet registreres kan sygesikringen se at du har været her. Det bruges til kontrol af lægehuset.